Labquality ISO 9001:2015

A-Tulkkaus Oy

Palvelemme omistaja-asiakkaitamme, Vantaan, Helsingin, Espoon ja Keravan kaupunkeja sekä HUS-kuntayhtymää, asioimistulkkaus- ja käännöspalveluissa. 

Tulkkikeskuksesta A-Tulkkaus Oy:ksi

Tulkkikeskus perustettiin Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteishankkeena vuonna 1995. Tuolloin nimemme oli Helsingin seudun asioimistulkkikeskus. Lähtökohtana oli tarjota keskitetysti erityisesti pääkaupunkiseudun viranomaisille laadukkaita tulkkaus- ja käännöspalveluja kielellisen tasa-arvon edistämiseksi. Vuoden 2015 alussa tulkkikeskus yhtiöitettiin, ja yrityksemme uudeksi nimeksi tuli A-Tulkkaus Oy.

Toiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa

Toimintamme pääpaino on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan asioimistulkkausten tuottamisella. Asioimistulkkausta on kauttamme saatavilla lähes 100 kielellä, käännöksiä noin 50 kielellä. Järjestämme myös työyhteisökoulutusta kielipalveluiden tilaamisesta, tulkin välityksellä toimimisesta sekä tulkin roolista asioimistilanteessa.
 
Olemme innokkaasti kehittämässä toimintaamme, ja sen merkittävänä kulmakivenä ovat asiakkaidemme palautteet. Osaava ja hyvinvoiva henkilökunta on tärkein voimavaramme. Järjestämme tulkeille ja toimistotyöntekijöille täydennyskoulutustilaisuuksia vuosittain. Kiinnitämme erityistä huomiota asioimistulkkien ja kääntäjien rekrytointiin, perehdytykseen sekä työtulosten seurantaan ja arviointiin. Työskentelemme useiden satojen pätevien asioimistulkkien ja kääntäjien kanssa. Tulkkimme noudattavat asioimistulkin ammattisäännöstöä ja ovat sitoutuneet kehittämään ammattitaitoaan.
 
Tilastoimme kuukausittain tulkkaus- ja käännöstoimeksiantojen määriä ja seuraamme näin kysynnän mahdollisia vaihteluita. Kaikki asiakkaamme saavat pyynnöstä tilaustensa tilastotietoja. Teemme vuosittain lähes 100 000 tulkkaustuntia. Kysytyimmät kielet ovat tällä hetkellä arabia, venäjä, somali ja sorani. Tulkkaus- ja käännösmäärät kasvavat koko ajan pääkaupunkiseudulla.
 
Tarjoamme enenevässä määrin etätulkkauspalveluita: tulkkausta puhelimen tai videoneuvottelun välityksellä. Käytössämme on modernit etätulkkausstudiot ja asiakkaidemme kriteerien mukaiset, turvalliset ja helppokäyttöiset videoneuvottelulaitteet. Etätulkkauksen etuina ovat kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys: tulkki voi suorittaa tulkkaukset yhdestä paikasta, ilman matkustamiseen kuluvaa aikaa.
 
Annamme mielellämme lisätietoja toiminnastamme: tulkkikeskus@vantaa.fi

Tietoturvaseloste