A-Tulkkaus

Vantaan, Helsingin, Espoon ja Keravan kaupunkien sekä HUS-kuntayhtymän omistama A-Tulkkaus Oy tuottaa laadukkaita tulkkaus- ja käännöspalveluita. Tarjoamme palveluitamme ensisijaisesti omistaja-asiakkaillemme ja mahdollisuuksien mukaan myös muille tahoille.

Tulkkikeskus perustettiin Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteishankkeena vuonna 1995 tarkoituksena tarjota erityisesti pääkaupunkiseudun viranomaisille keskitetysti laadukkaita tulkkaus- ja käännöspalveluja kielellisen tasa-arvon edistämiseksi. Tuolloin nimemme oli Helsingin seudun asioimistulkkikeskus.

Vuoden 2015 alussa tulkkikeskus yhtiöitettiin ja uudeksi nimeksemme tuli A-Tulkkaus Oy. Tällä hetkellä A-Tulkkaus Oy:n osakkaina ovat Vantaan kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Keravan kaupunki sekä HUS-kuntayhtymä. Tärkeimpiä tilaajatoimialoja ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetus- ja kasvatusala. Asioimistulkkausta on kauttamme saatavilla lähes sadalla kielellä, kirjallisia käännöksiä noin viidelläkymmenellä. Niin ikään järjestämme työyhteisöille koulutusta kielipalveluiden tilaamisesta, tulkin välityksellä toimimisesta sekä tulkin roolista asioimistilanteessa.
 
Keräämme jatkuvasti palautetta toimintamme kehittämiseksi. Osaava ja hyvinvoiva henkilökunta on tärkein voimavaramme. Tulkeille ja toimistotyöntekijöille järjestetään useita täydennyskoulutustilaisuuksia vuosittain. Kiinnitämme erityistä huomiota asioimistulkkien rekrytointiin, perehdytykseen sekä työtulosten seurantaan ja arviointiin. Tulkkimme noudattavat työssään asioimistulkin ammattisäännöstöä ja ovat sitoutuneet kehittämään jatkuvasti ammattitaitoaan. Listoillamme on useita satoja päteviä asioimistulkkeja ja kääntäjiä.
 
Tilastoimme kuukausittain tulkkaus- ja käännöstoimeksiantojen määriä ja seuraamme näin kysynnän mahdollisia vaihteluita. Kaikki asiakkaamme saavat pyynnöstä tilastotietoja tilauksistaan. Teemme vuosittain lähes 100 000 tulkkaustuntia. Kysytyimmät kielet ovat tällä hetkellä arabia, venäjä, somali ja sorani. Terveydenhuolto tilaa lähes 60 % kaikista tulkkauksista. Niin tulkkaus- kuin käännösmäärät ovat pääkaupunkiseudulla selkeässä kasvussa.
 
Tällä hetkellä tarjoamme enenevässä määrin asiakkaillemme etätulkkauspalveluita: tulkkausta puhelimen tai videoneuvottelulaitteen välityksellä. Käytössämme on modernit etätulkkausstudiot. Puhelin- ja videotulkkaus säästää aikaa ja rahaa; palveluita on helpompi saada eikä matkakustannuksia synny. Nykyään videoneuvottelutekniikat ovat turvallisia, laadukkaita ja helppokäyttöisiä. Vaihtoehtoja on lukuisia – isommista päätelaitteista aina keveisiin ohjelmistoihin, joita voi asentaa vaikkapa kannettaviin tietokoneisiin.
 
Annamme mielellämme lisätietoja toiminnastamme: tulkkikeskus@vantaa.fi

Tietoturvaseloste