Labquality ISO 9001:2015

Palvelut

TULKKAUSPALVELUT

Palvelemme omistaja-asiakkaitamme asioimistulkkauksissa. Toteutamme tulkkaukset asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti, joko etä- tai lähitulkkauksena. 

Etätulkkaukset jaetaan puhelin- ja videotulkkauksiin. Lisäksi ilmoitustulkkaus on yksi etätulkkauksen muodoista, mutta siinä viestintä on yksisuuntaista. 

Puhelintulkkaus perustuu toimivaan puhelimeen. Viranomainen soittaa tulkille sovittuna aikana (tulkin nimi ja puhelinnumero lähetetään sähköpostivarausvahvistuksessa). Puhelimen ei tarvitse olla kaiutillinen, sitä voi myös kierrättää vuorotellen tulkattavien välillä. Muutoin puhelintulkkaus etenee samalla tavalla kuin lähitulkkaus. Suosittelemme lämpimästi puhelintulkkausta, sillä se on sekä kustannustehokas että ympäristöystävällinen tulkkausmuoto.

Videotulkkaus tapahtuu Skype for Business -yhteydellä A-Tulkkaus Oy:n etähuoneeseen. Yhteystiedot etähuoneeseen annetaan tilaajalle tilauksen yhteydessä. Asiakas tarvitsee tietokoneen, näytön, Skype for Businessin asennettuna sekä jonkin äänentoistoa parantavan laitteen (esim. Jabra). Muutoin tulkkaustapahtuma etenee samalla tavalla kuin lähitulkkaus. Videotulkkauksen erittäin suurina hyötyinä ovat puhelintulkkauksen tavoin kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys sekä kuva, joka helpottaa tiettyjen tilanteiden tulkkausta.

Ilmoitustulkkauksessa tulkki välittää puhelimitse kattavasti ja tarkasti viranomaisasiakkaan laatiman kirjallisen viestin vieraskieliselle asiakkaalle tämän omalla kielellä. Ilmoitustulkkaus tilataan sähköisellä lomakkeella, johon kirjataan vieraskielisen asiakkaan nimi ja puhelinnumero, ilmoitettava viesti sekä tilaus- ja laskutustiedot. Viesti voi koskea esim. vastaanottoajan peruuntumista, uutta tapaamisaikaa tai laboratoriokokeiden tuloksia.

KÄÄNNÖSPALVELUT

Tarjoamme myös käännöspalveluja omistaja-asiakkaillemme. Yleisimmät käännettävät asiakirjat ovat:

  • viranomaispäätökset ja -lausunnot
  • hakemukset, valitukset, ilmoitukset
  • tiedotteet ja esitteet  

Pyydämme Sinua ilmoittamaan seuraavat tiedot tilausviestissäsi:

  • käännöksen lähtö- ja kohdekieli
  • tilaajan yhteystiedot, palautusosoite ja palautustapa
  • toivottu aikataulu
  • laskutusosoite
  • mahdolliset erityistoiveet

ASIAKASKOULUTUS JA KONSULTOINTI

Asiakaskoulutuksemme painottuu asioimistulkkauksessa tapahtuvaan viestintään, tulkin rooliin ja tehtäviin sekä kulttuurien väliseen viestintään. Järjestämme koulutusta myös videotulkkauksesta.

Räätälöimme koulutuksen aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kouluttajat / lisätietoja:
Asiakkuuspäällikkö Tatjana Andrejev tatjana.andrejev@vantaa.fi p. 050 554 3817
Palvelujohtaja Mohsen Tavassoli mohsen.tavassoli@vantaa.fi p. 050 350 6892